Unos Uno-post hoc

Unos Uno är ett forskningsprojekt som studerar skolor som infört en dator till varje elev i skolan, till viss del eller hela skolan. Unos Uno skall under 2010-2013 följa ett antal skolor i hela Sverige.

Syfte med Unos Uno

Projektets syfte är att löpande studera och analysera effekterna och resultaten av genomförande av en dator en elev i några kommuner och skolor, ur olika perspektiv; elevers utveckling och lärande, pedagogers roll och arbetssätt, skolledningens styrning och ledning samt samverkan och relationer mellan skola och hem, allt i syfte att lära av och sprida erfarenheter till varandra och andra.

Mål med Unos Uno

Projektets mål är att efter avslutat projekt ha identifierat vilka effekter genomförandet av en dator en elev har haft på elevers lärande och utveckling, pedagogers roll och arbetssätt samt se hur elevers resultat i skolan har påverkats.

Förväntat resultat
- Möjlighet att identifiera olika effekter som genomförandet av en dator en elev har bidragit med.
- Identifiera hur elevers resultat, utveckling och lärande påverkas när skolor infört en dator en elev.
- Urskilja pedagogers roll i ett klassrum där en dator en elev är standard.
- Ge underlag för hur man bäst inför en dator en elev så att det ger så stora effekter som möjligt på elevernas lärande.
- Bidra till forskningen kring en dator en elev.

Detta ska forskare titta på

Detta ska forskare titta på:

Forskningens högsta prioritet är att fokusera på elevers lärande, kunskapsutveckling och elevresultat, men också studera:

1. Pedagogernas förändrade roll och arbetssätt

2. Vilka förändringar skolledningen har genomfört och hur de fortlöpande arbetar för att stötta pedagogerna och elevernas kunskapsutveckling kopplat till de möjligheter som datorerna ger.

3. Samverkan mellan hem och skola för att stödja elevernas kunskapsresa. Lärande sker på fler ställen än i skolan och här måste en dialog och ett samarbete mellan hem och skola etableras, inte minst för att tydliggöra vem som stöttar i vilka processer och hur tekniken i sin tur kan överbrygga det fysiska avståndet och ge en 24*7 lärande miljö där lärar- elev och förälder finns tillgängliga

Forskningen bör beakta flera analysperspektiv ex: genus, socioekonomisk bakgrund samt invandrarbakgrund. Det är av stor vikt att forskare även studerar andra potentiella analysperspektiv som kan ha betydelse för hur en satsning med en dator en elev påverkas.

måndag 20 december 2010

Framtidens lärande

Framtidens lärande 2011 är en konferens som arrangeras av Datorn i Utbildningen (http://www2.diu.se/framlar/konferensen/). Denna konferens är den 19-20 maj i Nacka Strand, Nacka. För tredje året i rad kommer skolledare, IT-pedagoger, beslutsfattare, politiker, lärare, IT-utvecklare etc. att besöka denna konferens. Detta har varit en mycket uppskattad konferens tidigare år.
Vi har för avsikt att låta Unos Unos skolor finnas med på denna konferens. Det kommer att finnas tre olika möjligheter att delta aktivt i konferensen.

18 maj: Fördag till konferensenFör pedagoger och skolledare:
Vi vill arrangera studiebesök på våra Unos Uno skolor! Är ni intresserade av att visa upp er IT-satsning för andra och på sätt skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte? Detta är aktuellt endast för skolor i Stockholmsområdet. Det är självklart att alla skolor i projektet kan anmäla intresse av att gå på studiebesök.
För skolledare och Unos Unos styrgrupp:
Eftermiddag full av seminarier där bland andra forskaren Åke Grönlund berättar om Unos Uno.

19 maj: KonferensdagLåta pedagoger på era skolor hålla i ett inspirationsseminarium om 30 min där 15 min går till att visa upp något man tycker kan vara intressant att visa och 15 min går till diskussion. Moderator kommer att finnas på plats. Här har ni möjlighet att få visa upp er skola!

20 maj: KonferensdagWorkshop på 2 timmar där ett fördjupat område diskuteras ” Vad händer egentligen i klassrummet när vi sätter en dator framför varje elev”? Här kommer deltagarna att visa tydliga och konkreta exempel på hur datorn påverkar klassrummet. En moderator håller i passet. Stor möjlighet till erfarenhetsutbyte, inspiration och nytänkande.

Konferensen kommer att ge möjlighet till nätverksskapande för alla deltagande skolor! Jag behöver få reda på intresset ute på era skolor snarast. Hör av er till mig så snart ni har haft möjlighet att diskutera detta! Senast 15 januari behöver ni meddela hur er skola ser på att delta i konferensen.

Anmäl intresse av följande:
1. Hålla i ett studiebesök
2. Gå på ett studiebesök
3. Hålla i ett inspirationssemiarium
4. Delta i workshop

Maila: Helena.ekwall@nacka.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar